Skogsjö Gård flicka med får

Ekologisk odling

Ekologisk grisuppfödning

Ekologisk grisuppfödning kräver mera utrymme åt varje gris med mycket dagsljus och rasthage utomhus under sommarhalvåret. Griskultingarna får även vara en längre tid med suggan. Suggorna är frigående även under grisningen.

Grisarnas foder skall bestå av naturliga ekologiskt odlade grödor. På Skogsjö Gård äter grisarna spannmål, ärter, bönor och ryps som till största delen produceras på gården. Uppfödningstiden är därför ungefär en månad längre jämfört med en konventionell gris.

Syntetiska, på kemisk väg producerade aminosyror för att optimera tillväxten är inte tillåtna, genmodifierade grödor får naturligtvis inte heller användas i ekologisk produktion.

Grisfarmare Tommy i hage med ekogrisarna

Ekologisk växtodling

Ekologisk växtodling innebär att konstgödsel, växtskyddsmedel och kemiska preparat inte är tillåtna. Gödslingen inom ekoväxtodlingen består av baljväxternas kvävebindande knölar (ärter, bönor och klöver har sådana) och naturlig gödsel från grisarna. Ogräsbekämpningen bedrivs mekaniskt genom att bearbeta åkrarna före sådd och efter skörd.

På våra åkrar odlas korn, havre, vete, ärter, ryps och bönor som tillsammans med mineraler och vitaminer blir till foder åt våra grisar. Klöver och timotej odlas även på åkrarna, dessa skördas som torrhö och ges dagligen åt grisarna.

Grisfarmarna vid Skogjsö Gård på en åker

Mer information

Mera information om ekologisk produktion fås från Eviras hemsidor eller genom att kontakta oss.